NL English (EN) Dutch (NL)

Boek een demo
Boek een demo

Privacy Policy

Privacy Olbico

Jouw vertrouwen is belangrijk.

Daarom committeert Olbico zich aan goede privacy- en cookiepraktijken. Wij zijn transparant over ons handelen en hoe wij informatie verzamelen en gebruiken.

Ons privacy- & cookiebeleid geef je inzicht in:

 • De informatie die wij verzamelen en met welk doel wij dat doen;
 • Hoe wij deze informatie gebruiken;
 • De rechten die je hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

Wij hebben ons privacy- en cookiebeleid zo eenvoudig en begrijpelijk mogelijk gehouden. Privacy is een belangrijk thema dus neem alstublieft de tijd om er kennis van te nemen hoe wij daar mee omgaan. Mocht je naar aanleiding van dit onderwerp vragen voor ons hebben dan kun je contact opnemen met de afdeling Klantenservice via het  reactieformulier.

Versie ingaande 22 mei 2018 Dit is de privacy- en cookieverklaring van Olbico BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30249747, inzake de diensten van Olbico die zij direct of via derde partijen distribueert en de website www.olbi.co of daartoe behorende websites zoals bijvoorbeeld www.olbi.co en www.olbi.co Deze privacy- en cookieverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Olbico door middel van onze website, alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.Olbico respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.Door ons verzamelde gegevens Via onze website verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

 • naam;
 • e-mailadres;
 • bedrijf waarbij je werkt;
 • gegevens die je invult in een vrij veld in een contactformulier;
 • gegevens die je ons toestuurt via een chatbericht of e-mail;
 • IP-adres;
 • de eventuele gebruikersnaam;
 • gegevens over je klik- en surfgedrag;
 • het type browser;
 • het type apparaat dat je gebruikt.

Olbico crawlt webpagina’s en koppelingen met de Olbico Bot. De Olbico Bot crawlt rond de 3361330 hosts in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en België. We scrapen enkel openbare informatie van bedrijven, zoals contactgegevens. De Olbico Bot crawlt geen persoonsgegevens, bedrijfsproducten of multimedia-informatie. Lees hier meer over crawling en de Olbico Bot.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand;
 • het aanbieden van een chatfunctie op onze website;
 • het opnemen van contact indien je daarom verzoekt;
 • het versturen van onze nieuwsbrief, mits daar expliciet toestemming voor gegeven is via een opt-in formulier;
 • het bieden van de mogelijkheid om bij ons te solliciteren.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens zolang je klant bent bij Olbico, of zolang als wij dit van de wet moeten. Fiscaal relevante gegevens moeten bijvoorbeeld 7 jaar worden bewaard voor de Belastingdienst. Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een chatbericht of e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Indien je bij ons solliciteert, dan bewaren wij jouw contactgegevens, sollicitatiebrief en CV tot 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure, of nog 1 jaar langer indien je hiervoor toestemming geeft, om je te kunnen benaderen indien er in de toekomst een mogelijk voor je geschikte vacature brijkomt.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan het IP-adres van jouw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging , het type browser, en het type apparaat dat je gebruikt , worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te pseudonimiseren of anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Olbico heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. De door de cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Hierbij zijn de laatste 8 cijfers van jouw IP-adres gemaskeerd. Dit houdt in dat je IP-adres anoniem is zodat gegevens nooit naar jou of jouw IP adres te herleiden zijn. Verder worden vanuit het Analytics account van Olbico geen gegevens gedeeld met Google of andere partijen.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Ontvangers

Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derde partijen zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet moeten of mogen. Wij kunnen jouw gegevens verstrekken aan de volgende bedrijven die deze gegevens in onze opdracht verwerken:

 • Externe ICT-dienstverleners;
 • De partijen die cookies aanleveren, zie hieronder.

Met deze bedrijven hebben wij schriftelijke afspraken gemaakt over de omgang met jouw persoonsgegevens en wat ze hiermee wel en niet mogen doen.

Daarnaast kunnen wij jouw gegevens ook verstrekken aan derde partijen, die zelfstandig bepalen hoe ze met jouw gegevens zullen omgaan. Wij hebben geen invloed op het gebruik van jouw gegevens door deze partijen aangezien zij zelf bepalen voor welk doel zij deze precies nodig hebben en aan wie zij deze weer verstrekken. Deze persoonsgegevens worden alleen verwerkt door deze partijen wanneer je deze zelf beschikbaar stelt aan deze partijen of wanneer verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening.

Nieuwsbrieven

Indien je ons voorafgaande toestemming hebt verleend, houden wij je via onze nieuwsbrieven op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en verschillende vormen van dienstverlening. Voor het sturen van commerciële communicatie (reclame), vragen wij vooraf jouw toestemming. Deze kun je op elk moment intrekken, via de afmeldlink ik de betreffende e-mail. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voordat je je toestemming introk.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, jouw persoonsgegevens te beperken. Wij passen de volgende beveiligingsmaatregelen toe:

 • SSL/TLS verbindingen
 • logische toegangscontrole m.b.v. sterke wachtwoorden
 • doelgebonden toegangsbeperkingen
 • encryptie
 • organisatorische maatregelen
 • controle op toegekende bevoegdheden
 • periodieke tests van de beveiliging

LinkedIn, Facebook en Twitter

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door LinkedIn, Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie hieronder).

Lees de privacyverklaring van LinkedIn, Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. De betreffende partijen zijn gevestigd in de Verenigde Staten. De bedrijven zijn Privacy Shield-gecertificeerd. Dat betekent dat het doorgeven van persoonsgegevens aan deze partijen buiten de EU is toegestaan.

Aanbevelingen en getuigenissen

Wij tonen persoonlijke aanbevelingen en getuigenissen van tevreden klanten op onze site. Uitsluitend met je voorafgaande toestemming plaatsen wij jouw getuigenis samen met jouw naam op onze site. Deze bewaren wij twee jaar nadat je de reactie heeft geplaatst, of totdat je deze verwijdert. Als je je persoonlijke aanbevelingen of getuigenis wenst te wijzigen of verwijderen dan kun je contact opnemen met de afdeling Klantenservice via het reactieformulier.

Informatiecollectie: publiekelijk beschikbare informatie

Met de olbicobot verzamelt Olbico (online) publiekelijk beschikbare informatie. Deze informatie wordt door Olbico gezocht en geïndexeerd, net zoals internetzoekmachines dit doen. Dit doen we in opdracht van onze klanten. Indien je meer informatie wenst over wat deze klanten met jouw gegevens doen, bekijk dan de privacyverklaring van de betreffende partij. Meer informatie over de olbicobot vind je hier.

Aanpassingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Jouw rechten m.b.t. je persoonsgegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. Op basis van de privacywetgeving heb je de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we verwerken en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we van je hebben;
 • het laten corrigeren van fouten met betrekking tot jouw eigen persoonsgegevens;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent (bijvoorbeeld met het e-mailadres dat bij ons bekend staat), zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten heeft over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Lees meer over de cookieverklaring.

Contactgegevens

Mocht je verder, na het lezen van onze privacy- en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kun je contact met ons opnemen.

Voor vragen over deze verklaring of over de producten en diensten kunt je contact opnemen met de afdeling Klantenservice via onderstaande contact-button.

Olbico B.V.
Krijn Taconiskade 438
1087 HW AMSTERDAM
Telefoon (020) 760 80 00
E-mail [email protected]
KvK 30249747

Boek een demo met een productspecialist. Kies zelf je gewenste dag en tijd.

Boek een demo met een productspecialist. Kies zelf je gewenste dag en tijd.

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het laatste Olbico nieuws en onze productupdates ontvangen? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief! Je kunt ten alle tijden je voorkeuren wijzigen of je afmelden.

Selecteer op welke manieren je op de hoogte wil blijven van Olbico:

Je kunt je op ieder moment uitschrijven via de link onderaan onze e-mails. Voor meer informatie over onze privacy policy, bezoek onze website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing.
Learn more about Mailchimp's privacy practices here.